- Tìm kiếm liệt sĩ
Họ và tên
Ngày hi sinh
Binh đoàn
Sổ mộ
Quê quán
Danh sách liệt sỹ tỉnh Vĩnh Phúc
STT
Họ và tên
Năm sinh
Nguyên quán
Ngày hi sinh
Sổ mộ
1
Nguyễn Xuân Hải
Chưa rõ
Vĩnh Phúc (cũ)
Chưa rõ
5,0,15
2
Nguyễn Minh Hải
1948
Châu Phan (Can), Yên Lạc
Chưa rõ
5,T,30
3
Lê Văn Hảo
1948
Tiến Thắng, Mê Linh
Chưa rõ
5,R,7
4
Dương Minh Hoa
1948
Trung Nguyên, Yên Lạc
Chưa rõ
5,C,24
5
Hoàng Văn Hoán
1933
Vũ Di, Vĩnh Tường
Chưa rõ
5,N,2
6
Đào Xuân Hòa
1941
Yên Lập, Vĩnh Tường
Chưa rõ
5,N,21
7
Đào Hoành
1939
Đồng ích, Lập Thạch
Chưa rõ
5,A,23
8
Nguyễn Anh Hoành
1943
An Tường, Vĩnh Tường
Chưa rõ
5,N,21
9
Nguyễn Văn Hoát
1943
Đinh Chu, Lập Thạch
Chưa rõ
5,S,30
10
Nguyễn Chí Hoạch
1949
Mê Linh, Vĩnh Phúc
Chưa rõ
5,S,5
11
Nguyễn Văn Hoằng
1952
Tiến Thịnh, Mê Linh
Chưa rõ
5,E,26
12
Lê Quang Hoành
1948
Do Thương, Vĩnh Phúc (cũ)
Chưa rõ
5,T,22
13
Phùng Hữu Hộ
1949
Tân Tiến, Vĩnh Tường
Chưa rõ
5,U,29
14
Nguyễn Văn Hồ
1948
Tiến Thịnh, Mê Linh
Chưa rõ
5,O,5
15
Lê Văn Hồng
1947
Lũng Hòa, Vĩnh Tường
Chưa rõ
5,H,15
16
Nguyễn Văn Hồng
1935
Đại Thịnh, Mê Linh
Chưa rõ
5,N,12
17
Nguyễn Văn Hội
1951
Phúc Thắng, Phúc Yên
Chưa rõ
5,M,11
18
Nguyễn Đình Huân
1946
Thái Hòa, Lập Thạch
Chưa rõ
5,S,26
19
Nguyễn Đức Huỳnh
1935
Liên Hòa, Lập Thạch
Chưa rõ
5,M,14
20
Lưu Văn Hùng
1935
Thạch Đà, Mê Linh
Chưa rõ
5,H,12
21
Đào Kim Hùng
1941
Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
Chưa rõ
5,H,22
22
Nguyễn Phi Hùng
1953
Xuân Hòa, Lập Thạch
Chưa rõ
5,S,12
23
Nguyễn Văn Hữu
1953
Liên Mạc, Mê Linh
Chưa rõ
5,T,8
24
Đặng Văn Kềnh
1947
Bình Dương, Vĩnh Tường
Chưa rõ
5,N,26
25
Nguyễn Văn Khai
1947
Sơn Lôi, Bình Xuyên
Chưa rõ
5,S,6