- Tìm kiếm liệt sĩ
Họ và tên
Ngày hi sinh
Binh đoàn
Sổ mộ
Quê quán
Danh sách mộ liệt sỹ các tỉnh phía Nam
STT
Họ và tên
Năm sinh
Nguyên quán
Ngày hi sinh
Sổ mộ
1
Lê Phi Long
1926
Ninh Tường, Vạn Ninh, Khánh Hòa
Chưa rõ
I,L,8
2
Nguyễn Khắc Đúng
1949
Đức Lập, Đức Hòa, Long An
Chưa rõ
I,H,8
3
Nguyễn Văn Gia
1943
Hòn Nam, Đức Huệ, Long An
Chưa rõ
I,N,10
4
Nguyễn Văn Hải
1943
Phước Hậu, Cần Dược, Long An
Chưa rõ
I,E,4
5
Mai Văn Khẻo
1942
Đức Lập, Đức Hòa, Long An
Chưa rõ
I,Đ,6
6
Đặng Văn Bay
1941
Vĩnh Lộc, Vĩnh Tân, TPHCM
Chưa rõ
I,I,3
7
Phạm Văn Bảy
1935
Gò Đen, Chợ Lớn, TPHCM
Chưa rõ
I,I,1
8
Lê Văn Học
1942
Tân Thới, Hóc Môn, TPHCM
Chưa rõ
I,Đ,5
9
Lê Văn Học
1942
Tân Sơn Nhất, Hóc Môn, TPHCM
Chưa rõ
I,R,10
10
Nguyễn Văn Mới
1948
Tân Tạo, Bình Tân, TPHCM
Chưa rõ
I,E,2
11
Lâm Văn Sang
1932
Tân Thuận, Nhà Bè, TPHCM
Chưa rõ
I,I,8
12
Huỳnh Công
1932
Tam Quan, Hoài Nhơn, Bình Định
Chưa rõ
I,I,8
13
Đinh Cứu
1924
Cát Lài, Phù Cát, Bình Định
Chưa rõ
I,A,9
14
Nguyễn Minh Đạo
1950
Cát Minh, Phù Cát, Bình Định
Chưa rõ
I,R,3
15
Nguyễn Chí Hội
1950
Nhơn Mỹ, An Nhơn, Bình Định
Chưa rõ
I,I,4
16
Nguyễn Huých
1933
Hoài Hà, Hoài N hơn, Bình Định
Chưa rõ
I,R,8
17
Nguyễn Tấn Minh
1933
Tam Quan, Hoài Nhơn, Bình Định
Chưa rõ
I,P,10
18
Phạm Văn Ngô
1927
Cát Hạnh, Phù Cát, Bình Định
Chưa rõ
I,A,11
19
Cháu Nhân
1927
Bình Định
Chưa rõ
I,H,5
20
Ngô Văn Quán
1930
Mỹ Thắng, Phù Mỹ, Bình Định
Chưa rõ
I,Đ,4
21
Phạm Tiến Thẳng
1921
Cát Hạnh, Phù Cát, Bình Định
Chưa rõ
I,C,4
22
Nguyễn Tấn Thu
1927
Tam Quan, Hoài Nhơn, Bình Định
Chưa rõ
I,Đ,6
23
Trần Ngọc Xuân
1930
Phước Quan, Tuy Phước, Bình Định
Chưa rõ
I,L,3
24
Phan Lịa
1928
Hòa Bình, Bình Khê, Bình Định
Chưa rõ
I,M,9
25
Lê Thanh Tòng
1939
Tân Long, Châu Thành, Sóc Trăng
Chưa rõ
I,E,10