- Tìm kiếm liệt sĩ
Họ và tên
Ngày hi sinh
Binh đoàn
Sổ mộ
Quê quán
Danh sách mộ liệt sỹ các tỉnh phía Nam
STT
Họ và tên
Năm sinh
Nguyên quán
Ngày hi sinh
Sổ mộ
1
Liêm
Chưa rõ
Quảng Nam - Đà Nẵng
Chưa rõ
I,B,2
2
Trần Thị Biền
1952
Bình Dương, Thăng Bình, Quảng Nam
Chưa rõ
I,H,6
3
Mai Thị Một
1952
Duy Tân, Duy Xuyên, Quảng Nam
Chưa rõ
I,P,4
4
Nguyễn Văn Ngọc
1952
Quảng Nam - Đà Nẵng
Chưa rõ
I,Đ,2
5
Huỳnh Thị Nguyệt
1952
Kỳ Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam
Chưa rõ
I,Đ,11
6
Nguyễn Xuân On
1921
Đại Hồng, Đại Lộc, Quảng Nam
Chưa rõ
I,B,1
7
Nguyễn Xuân Phụng
1952
Duyên Phong, Duy Xuyên, Quảng Nam
Chưa rõ
I,P,4
8
Phạm Văn Quýt
1952
Đại Hiệp, Đại Lộc, Quảng Nam
Chưa rõ
I,B,4
9
Trương Sung
1932
Tổ 5, Tam Kỳ, Quảng Nam
08/08/1965
I,N,4
10
Lê Văn Thành
1949
Điện Quang, Điện Bàn, Quảng Nam
08/08/1965
I,E,7
11
Nguyễn Đông Thành
1932
Hành Đức, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi
08/08/1965
I,Đ,7
12
Nguyễn Văn Thát
1932
Cần Đà, Hội An, Quảng Nam
08/08/1965
I,K,6
13
Trần Văn Thắng
1932
Thăng Lâm, Thăng Bình, Quảng Nam, Đà Nẵng
08/08/1965
I,S,9
14
Trương Ngọc Thiện
1952
Kỳ Thịnh, Tam Kỳ, Quảng Nam
08/08/1965
I,L,7
15
Đỗ Bá Tình
1928
Điện Thanh, Điện Bàn, Quảng Nam
08/08/1965
I,M,10
16
Nguyễn Văn Tích
1946
Quế Phong, Quế Sơn, Quảng Nam - Đà Nẵng
08/08/1965
I,G,10
17
Trần Anh Ton
1946
Thăng An, Thăng Bình, Quảng Nam
08/08/1965
I,C,7
18
Nguyễn Xuân Trinh
1924
Hòa Tiến, Hòa Vang, Đà Nẵng
08/08/1965
I,A,1
19
Phan Văn Trước
1926
Điện An, Điện Bàn, Quảng Nam
08/08/1965
I,K,8
20
Trần Văn Tuệ
1932
Tam An, Tam Kỳ, Quảng Nam
08/08/1965
I,I,7
21
Trần Thị Tùng
1950
Cẩm Thanh, Hội An, Quảng Nam
08/08/1965
I,A,5
22
Phạm Tường
1928
Đại Nghĩa, Đại Lộc, Quảng Nam
08/08/1965
I,P,8
23
Lê Xin
1928
Đại Đồng, Đại Lộc, Quảng Nam
08/08/1965
I,A,7
24
Nguyễn Lan Anh
1940
Phổ Minh, Đức Phổ, Quảng Ngãi
08/08/1965
I,N,8
25
Trần Đình Cảnh
1922
Đức Thuận, Mộ Đức, Quảng Ngãi
08/08/1965
I,M,5