- Tìm kiếm liệt sĩ
Họ và tên
Ngày hi sinh
Binh đoàn
Sổ mộ
Quê quán
Danh sách liệt sỹ tỉnh Thái Nguyên
STT
Họ và tên
Năm sinh
Nguyên quán
Ngày hi sinh
Sổ mộ
1
Lê Văn Thống
1952
Thắng Lợi, Phổ Yên
09/12/1971
5, C, 18
2
Nguyễn Công Thuần
1942
Yên Trạch, Phú L-ơng
09/04/1968
5, 2Đ, 48
3
Nguyễn Phi Thuẩn
1952
Tân Hoà, Phú Bình
27/07/1971
5, B, 47
4
Nguyễn Xuân Thuỷ
1949
Nga Mỹ, Phú Bình
11/01/1968
5, A, 11
5
Nguyễn Đình Thứ
1952
Tân Phù, Phổ Yên
01/11/1970
5,B,39
6
Ngô Văn Tiến
1949
Hùng Cương, Đại Từ
06/09/1969
5, Đ, 36
7
Nguyễn Văn Tiếp
1951
Hùng Sơn, Đại Từ
17/12/1972
5, C, 34
8
Lê Đình Tình
1950
Nam Tiến, Phổ Yên
11/09/1970
5, Đ, 37
9
Nguyễn Mạnh Toàn
1940
Thành Công, Phổ Yên
22/02/1970
5, 2Đ, 49
10
Nguyễn Đức Toàn
1949
An Khánh, Đại Từ
15/10/1968
5, C, 5
11
Trần Văn Toàn
1943
Tân Cương, T.p Thái Nguyên
22/08/1968
5, B, 17
12
Lê Quang Trấn
1939
Nông Thịnh, Phú Lương
26/12/1971
5, A, 42
13
Nguyễn Văn Trì
1948
Tức Tranh, Phú Lương
03/03/1971
5, A, 33
14
Hoàng Văn Trị
1949
Phú Cường, Đại Từ
29/02/1972
5, A, 4
15
Nguyễn Văn Trình
1945
Đồng Tiến, Phổ Yên
17/03/1971
5, Đ, 18
16
Nguyễn Lê Trung
1931
Yên Trạch, Phú Lương
13/01/1968
17
Tạ Văn Trường
1948
Gia Sàng, T.p Thái Nguyên
02/01/1961
5, C, 8
18
Ngô Văn Tuệ
1953
Yên Lãng, Đại Từ
02/08/1974
5, 2Đ, 46
19
Dương Văn Tuyên
1949
Bá Xuyên, Thị xã Sông Công
04/01/1967
5, A, 6
20
Nguyễn Văn Uyên
1955
Phú Thịnh, Đại Từ
25/03/1974
5, C, 41
21
Dương Nghĩa Vạn
1951
Hương Sơn, Phú Bình
02/01/1971
5, B, 24
22
Hoàng Viên
1940
Phú Thượng, Võ Nhai
22/11/1967
5, B, 12
23
Đinh Văn Vinh
1952
Hồng Sơn, Đại Từ
03/07/1972
5, A, 31
24
Nguyễn Văn Vy
1946
Bình Sơn, Phổ Yên
28/08/1968
5, B, 1
25
Vũ Linh Vực
1948
Hùng Sơn, Đại Từ
14/04/1970
5, B, 14