- Tìm kiếm liệt sĩ
Họ và tên
Ngày hi sinh
Binh đoàn
Sổ mộ
Quê quán
Danh sách liệt sỹ Lạng Sơn
STT
Họ và tên
Năm sinh
Nguyên quán
Ngày hi sinh
Sổ mộ
1
Hoàng Văn Đính
1949
Vân An, Chi Lăng
22/11/1970
5,C,53
2
Đoàn Văn Đông
1947
Quốc Việt, Tràng Định
03/05/1971
5,B,54
3
Đào Duy Đô
1955
Sơn Hà, Hữu Lũng
01/04/1974
5,A,54
4
Dương Thành Độ
1944
Quỳnh Sơn, Bắc Sơn
16/02/1969
5,K,33
5
Đồng Huy Đông
1951
Hồng Phong, Văn Lãng
30/04/1970
5,G,51
6
Nguyễn Văn Đương
1940
Hồng Sơn, Tràng Định
31/01/1970
5,B,44
7
Dương Thới Đường
1935
Tân Thành, Bắc Sơn
22/12/1971
5,E,43
8
Bế Hồng Giang
1949
Trùng Quán, Văn Lãng
21/01/1970
5,Đ,41
9
Nguyễn Hữu Hà
1953
Số 33 Đông Kinh, TP Lạng Sơn
21/01/1970
5,Đ,19
10
Nông Văn Hà
1947
Yên Khoái, Lộc Bình
26/04/1970
5,A,20
11
Lăng Văn Han
1939
Hòa Bình, Bình Gia
04/02/1970
5,B,52
12
Nông Văn Hắt
1949
Chi Lăng, Tràng Định
22/05/1969
5,G,19
13
Đinh Văn Hắm
1946
Tri Phương, Tràng Định
22/05/1969
5,B,24
14
Chu Văn héo
1940
Song Gianh, Văn Quán
16/04/1969
5,A,34
15
La Văn Hiền
1950
Lục Thôn, Lộc Bình
19/07/1970
5,G,38
16
Lý Minh Hiền
1950
Đồng Bục, Lộc Bình
09/11/1969
5,E,51
17
Vi Văn Hinh
1949
An Hùng, Văn Lãng
22/02/1970
5,B,31
18
Chu Văn Hòa
1940
Song Giang, Văn Quán
06/06/1969
5,B,49
19
Vương Ký Hinh
1944
Hoàng Việt, Văn Lãng
11/01/1972
5,E,44
20
Nông Văn Hon
1944
Hòa Bình, Chi Lăng
09/11/1972
5,C,25
21
Đoàn Văn Hồ
1945
Tân Lang, Văn Lãng
04/03/1968
5,Đ,42
22
Trần Hữu Hỗng
1940
Vân Mộng, Văn Quan
21/01/1971
5,A,25
23
Nguyễn Văn Hộ
1949
Việt Yên, Văn Quan
26/06/1969
5,A,49
24
Chu Văn Hỷ
1951
Sáu Thôn, Lộc Bình
17/02/1969
5,A,37
25
Hà Viết Hỷ
1942
Hồng Long, Văn Lãng
04/02/1973
5,C,54