- Tìm kiếm liệt sĩ
Họ và tên
Ngày hi sinh
Binh đoàn
Sổ mộ
Quê quán
Danh sách liệt sỹ Lạng Sơn
STT
Họ và tên
Năm sinh
Nguyên quán
Ngày hi sinh
Sổ mộ
1
Hoàng Bách Kha
Chưa rõ
Thiện Hòa, Bình Gia
18/07/1972
5,B,43
2
Lương Văn Khán
1944
Xuất Lễ, Cao Lộc
04/10/1970
5,B,38
3
Hoàng Văn Khánh
1945
Văn Thịnh, Văn Lãng
01/12/1969
5,G,36
4
Nông Văn Khầu
1945
Trùng Quán, Văn Lãng
20/05/1969
5,E,33
5
Bùi Văn Khê
1945
Quảng Lập, Cao Lộc
09/04/1968
5,B,22
6
Lý Văn Khìn
1950
Tân Thành, Cao Lộc
08/06/1969
5,C,44
7
Hoàng Văn Kháng
1948
Tân Thành, Cao Lộc
24/07/1971
5,B,6
8
Hoàng Văn Khèo
1942
Yên Tuy, Cao Lộc
20/04/1968
5,B,20
9
Đặng Văn Không
1949
Tân Liên, Cao Lộc
13/04/1968
5,B,25
10
Nông Văn Kiến
1944
Quan Sơn, Chi Lăng
11/01/1970
5,Đ,35
11
Hà Văn Kiệt
1950
Số 14, thị trấn Lộc Bình, Lộc Bình
09/11/1969
5,Đ,20
12
Phạm Văn Kỷ
1947
Lục Thôn, Lộc Bình
09/11/1969
5,G,22
13
Ngô Văn Ký
1949
Minh Khai, TT Lộc Bình, Lộc Bình
10/06/1970
5,G,47
14
Vi Văn Lan
1950
Tú Đoạn, Lộc Bình
10/08/1971
5,Đ,23
15
Nông Văn Lanh
1948
Quốc Khánh, Tràng Định
24/10/1972
5,B,19
16
Bế Văn Lẩn
1945
Quốc Khánh, Tràng Định
08/05/1969
5,A,50
17
Lộc Văn Lết
1945
Hải Yến, Cao Lộc
13/09/1970
5,E,20
18
Dương Văn Liền
1945
Nam La, Văn Lãng
03/05/1969
5,E,18
19
Hứa văn lìn
1947
Thiện Hòa, Bình Gia
25/08/1971
5, K, 30
20
Tô Văn Long
1944
Hòa Cư, Cao Lộc
09/05/1970
5,B,15
21
Vi Văn Ló
1943
Hòa Bình, Chi Lăng
24/09/1966
5,C,29
22
Lục Viết Lợi
1945
Hải Yến, Cao Lộc
19/01/1969
5,G,26
23
Hoàng Văn Lợi
1950
Yên Tranh, Cao Lộc
14/02/1969
5,Đ,25
24
Hà Văn Luận
1942
Tân Yên, Tràng Định
04/02/1970
5,A,30
25
Hoàng Văn Lịch
1946
Quan Sơn, Chi Lăng
04/07/1967
5,C,36