- Tìm kiếm liệt sĩ
Họ và tên
Ngày hi sinh
Binh đoàn
Sổ mộ
Quê quán
Danh sách liệt sỹ Lạng Sơn
STT
Họ và tên
Năm sinh
Nguyên quán
Ngày hi sinh
Sổ mộ
1
Lộc Văn Trịnh
1947
Yên Khoái, Lộc Bình
15/01/1971
5,G,18
2
Chu Văn Tuấn
1940
Tân Việt, Văn Lãng
02/03/1970
5,A,35
3
Hoàng Văn Tư
1949
Hoàng Đồng, Cao Lộc
24/12/1968
5,Đ,43
4
Lý Trọng Ty
1953
Trí Lễ, Văn Quán
27/01/1973
5,A,32
5
Hoàng Văn Ty
1949
Bằng Hữu, Chi Lăng
23/05/1971
5,A,27
6
Triệu Văn Trọng
1951
Tràng Phái, Văn Quan
01/06/1970
5,A,22
7
Hoàng văn viện
1951
Hoàng Văn Thụ, Bình Gia
19/01/1971
5,Đ,46
8
Hoàng Văn Xọc
1948
Đồng Đăng, Cao Lộc
19/02/1971
5,B,39
9
Chu văn Xuân
1947
Kháng Chiến, Tràng Định
19/02/1971
5,Đ,42
10
Hoàng Văn Xuân
1934
Tràng Sơn, Văn Quan
09/03/1973
5,G,27
11
Hoàng Văn Xuân
1942
Tú Đoan, Lộc Bình
18/01/1969
5,B,30
12
Hoàng Đức Xuân
1943
Đô Lương, Hữu Lũng
27/04/1971
5,E,38
13
Đinh văn Yêm
1947
Trung Thành, Tràng Định
06/02/1971
5,A,47
14
Nguyễn Đình Viên
1950
Tân Vân, Bình Gia
27/07/1970
5,B,26
15
Nguyễn Thanh Xuân
1950
TP Lạng Sơn
27/07/1970
5,B,37
16
Hoàng Văn Vinh
1950
Hội Hoan, Văn Lãng
04/12/1968
5,Đ,22
17
Dư Văn Khì
1950
Hữu Lũng
14/05/1971
5,A,23
18
Dương Công Thờ
1953
Bắc Sơn, Hoàng Vũ
14/09/1972
5,K,40