Khởi chiếu 8 tập phim Đường Trường Sơn - Tuyến hậu cần huyền thoại

14/05/2015 - 212 lượt xem

VTV KHỞI CHIẾU 8 TẬP PHIM ĐƯỜNG TRƯỜNG SƠN - TUYẾN HẬU CẦN HUYỀN THOẠI Theo công văn đề nghị của TƯ. Hội, Đài Truyền hình Việt Nam đã đồng ý phát lại 8 tập phim của bộ ph...