Hồ Bá Thâm : Chúng em mong.

01/07/2016 - 274 lượt xem

CHÚNG EM MONG… Chúng em mong biển sạch Để tàu thuyền lại lộng ra khơi Đền bù bao nhiêu ăn cũng hết Mong ai hãy giữ lấy lời! Chúng em vẫn mong biển sạch Biển bao dung nhưng mà nghiêm khắc Khôn...