Thăm lại Lộc Bình

26/10/2015 - 404 lượt xem

THĂM LẠI LỘC BÌNH Phạm Văn Việt Phó trung đoàn trưởng về chính trị eBB42/fBB327/qđ14/qkI Tôi về thăm lại Lộc Bình Sau hai mươi năm - một hành tr...