" Xin cho ..." - Thơ Sỹ Nhiếp, Nghi Xuân Hà Tĩnh

11/09/2015 - 515 lượt xem

XIN CHO… Vào thời vê kép a còng Xin cho ( một phút xao lòng) Người ơi (1) Gia tăng hương vị cuộc đời Đừng nên nghĩ xấu …cho tôi , tôi buồn … --------------------------------------- (1) Th...