Chùm thơ của Hội viên Dương Thành Thái - Lâm Đồng

08/06/2015 - 436 lượt xem

CHÙM THƠ CỦA TÁC GIẢ DƯƠNG THÀNH THÁI GỬI TRANG THƠ HỘI VIÊN Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh - Việt Nam ĐẤT NƯỚC TÔI Đất nước tôi! Bốn ngàn năm lịch sử Từ mẹ Âu Cơ sinh...