" Tâm sự tuổi bảy mươi " - Thơ xướng mời họa của tác giả Hồ Văn Chi, Đà Nẵng

04/10/2015 - 506 lượt xem

THƠ XƯỚNG MỜI HỌA TÂM SỰ TUỔI BẢY MƯƠI. Hồ Văn Chi Bảy mươi, gia nhập lớp người già Đã cụ, nhưng mà chửa chịu tra! Răng rụng, lại làm răng mọc lại Tóc râm, ra nhuộm tóc đen ra... "Kỳ phùng...