Thơ tặng con nhân ngày Nhập ngũ của Phan Kế Toán - Bình Thuận

09/09/2015 - 449 lượt xem

Thơ tặng con nhân ngày Nhập ngũ QUYẾT TÂM Xưa cha đánh Mỹ thành công Nay con vào lính Biên phòng ,đảo xa Đời con nổi tiếp đời Cha Quyết tâm bảo vệ Nước nhà bình yên. Phan KếToán Hội vi...