Thơ: Lễ Vinh danh những anh tài.

22/12/2015 - 1627 lượt xem

Hồ Bá Thâm là một tác giả quen thuộc trên diễn đàn thơ của Trang thông tin Trường Sơn. Vừa qua Tác giả được Nhà nước vinh danh tại Quốc Tử Giám. Ban Biên tập xin giới thiệu bài thơ viết về sự kiện nà...