Thơ " Khắc ghi ơn Đảng " của Hội viên Đinh Quang Kiểm - Hà Nam

18/06/2015 - 498 lượt xem

KHẮC GHI ƠN ĐẢNG Trường Sơn rực lửa đạn bom Rừng thiêng nước độc hao mòn sức ta Một lòng theo Đảng xông pha Vắt rừng, muỗi độc quân ta ốm hoài Một thời nếm mật, nằm gai Hiến dâng tuổi trẻ, sức,...