Chùm thơ 3 bài của Lê Trung Khiên

20/07/2017 - 603 lượt xem

3 bài thơ viết về chủ đề thương binh liệt sĩ của Lê trung Khiên...