" Binh chủng anh hùng" - Thơ Hoàng Kiền, Chúc mừng Binh chủng Công binh nhân 61 năm ngày Truyền thống

25/03/2017 - 859 lượt xem

THIẾU TƯỚNG AHLLVTND HOÀNG KIỀN (PHÓ CT HỘI TRƯỜNG SƠN VIỆT NAM) CHÚC MỪNG NHÂN NGÀY TRUYỀN THỐNG CỦA BINH CHỦNG CÔNG BINH VIỆT NAM Nhân 61 năm ngày truyên thống của Binh chủng Công bin...