" Tấm lòng phụ nữ thật bao la " - Thơ Mừng ngày Phụ nữ Việt nam 20/10 của Lê Thuần, Thanh Hóa

09/10/2015 - 405 lượt xem

TẤM LÒNG PHỤ NỮ THẬT BAO LA (Mừng ngày Phụ nữ Việt nam 20/10) Phần hai thế giới rộn bài ca Đã Tám lăm năm- Đất nước nhà Đảng Bác dẫn đường mưu hạnh phúc Quân dân đoàn kết, khải hoàn...