Xướng họa của Văn Cầm và Hồ Văn Chi, Đà Nẵng.

01/02/2016 - 477 lượt xem

Xướng họa của Văn Cầm và Hồ Văn Chi, Đà Nẵng. Bài xướng: TÁM HAI TỰ TRÀO Văn Cầm Ất Hợi- Xuân này đáo tám hai Trông như khỏe lắm, ốm dài dài Tay ôm lỏng lẻo, thêm lòa mắt Chân bước khập khà...