"Được quyền làm mẹ" - Thơ CCB Vương Văn Kiểm - Nam Định

10/10/2016 - 461 lượt xem

Thơ CCB Vương Văn Kiểm - Nam Định Được quyền làm mẹ (Cô giáo gửi thư cho người yêu - chiến sĩ. Anh hy sinh nơi đất lửa Quảng trị năm 1972) “Anh thương yêu Em báo tin anh biết: Tình yêu...