" Nấm mồ hoang " - Thơ Tạ Thị Ngọc Hường - Lâm Đồng

12/12/2015 - 568 lượt xem

NẤM MỒ HOANG Dừng bước lại, trước mồ ai, lấp vội Nấm đất,chài, vơi, phủ lá bên đường Hoang vắng chiều thu, lặng lẻ trên ngàn Ta ngồi xuống, để tình buông, trĩu mắt * Người là ai, vì sao về vớ...