Sư đoàn Chiến mã Trường Sơn

13/04/2015 - 667 lượt xem

SƯ ĐOÀN CHIẾN MÃ TRƯỜNG SƠN Thiếu tướng Hoàng Kiền. Ảnh tư liệu minh họa...