" Mừng Đại hội Đảng " - Thơ Hội viên TS Phạm Minh Đường, Bà Rịa Vũng Tàu

24/01/2016 - 458 lượt xem

PHẠM MINH ĐƯỜNG - BÀ RỊA VŨNG TÀU MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG MỪNG ĐẠI HỘI ( Cảm tác theo bài của Hồ Văn Chi – Đà Nẵng ) Hiền tài - nguyên khí của quốc gia Lòng trung , dạ hiếu của muôn nhà Thái,...