Tái giới thiệu bài viết: " Kể về anh - Người trong bài viết: Bức thư 34 năm thất lạc của một Liệt sỹ"

18/02/2016 - 678 lượt xem

Chiến tranh vệ quốc ở quốc gia nào cũng vậy, vai trò của người lính là tiên quyết cho chiến thắng hay chiến bại ... Lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam cũng chứng minh hùng hồ...