Thơ và câu đối hội viên

10/01/2016 - 734 lượt xem

1- Câu đối Trường Sơn của tác giả Hồng Luận ( Bút danh Trường Xuân) Phiên âm: Cột giữa bên phải: Trường Sơn, trường thọ, trường tình nghĩa. Cột giữa bên trái : Cựu hữu*, cựu binh, cựu cố tri...