Đón các anh về

02/09/2015 - 567 lượt xem

Cảm xúc nhớ về đồng đội - Tác giả Lê Văn Thoạn, Chủ tịch hội TT Trường Sơn huyện Hàm Thuận Bắc tỉnh Bình Thuận có đôi dòng thơ kính tặng hương hồn 72 cán bộ , chiến sĩ thuộc E19, F 965 hy...