Người lính Trường Sơn làm kinh tế giỏi

13/10/2015 - 622 lượt xem

Người lính Trường Sơn làm kinh tế giỏi (VH&ĐS) Không chỉ kiên cường, dũng cảm trong chiến đấu, ông còn là một điển hình trong phát triển kinh tế. Cả trong thời chiến và thời bình, ông luôn là tấm...