Đầu xuân gặp người đội trưởng văn nghệ Hội Trường Sơn - Nơi Vùng biển sáng

18/02/2015 - 639 lượt xem

“ Bài chú hát tặng hôm nay đã (chạm ) vào tâm trạng về ký ức và kỷ niệm xưa của anh đấy ” còn chị Thủy lúc này chị ... BÀI DỰ THI VIẾT “ GƯƠNG SÁNG TRƯỜNG SƠN ” ĐẦU XUÂN GẶP NGƯỜI ĐỘI TRƯỞNG V...