Danh mục 5 trục dọc và 21 trục ngang.

16/02/2020 - 3759 lượt xem

Hội Trường Sơn Việt nam vừa xuất bản cuốn sách " 5 trục dọc và 21 trục ngang"- Đường Trường Sơn (1959-1975)". Xin trích giới thiệu phần 3 của cuốn sách.