Thông báo đăng ký hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn - Lần thứ 3

12/02/2017 - 261 lượt xem

THÔNG BÁO V/v THÀNH LẬP HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TRƯỜNG SƠN (Đăng lần thứ 3) Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước...