Tiêu chuẩn hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn

13/02/2017 - 568 lượt xem

Tiêu chuẩn để trở thành hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn. Mời bạn đọc đọc thông tin này... TIÊU CHUẨN HỘI VIÊN HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TRƯỜNG SƠN Như chúng tôi đã thông báo: Hội Trư...