Đề nghị xếp hạng Di tích đường Trường Sơn.

01/07/2015 - 231 lượt xem

Năm 2013, đã có 37 Di tích đường Trường Sơn đã được Chính phủ xếp hạng là di tích Quốc gia đặc biệt. Hội Truyền thống Trường Sơn và Binh đoàn 12 chuẩn bị lập hồ sơ 17 di tích tiếp tục đề ng...