Phi đội hào hoa đánh Tân Sơn Nhất

20/04/2015 - 200 lượt xem

Phi đội hào hoa đánh Tân Sơn Nhất - Nhớ lại lúc luyện bay chuyển loại, ông Từ Đễ vẫn nhớ “nhìn mới thấy chiếc phi cơ A37 thu lượm được của địch để dùng huấn luyện bay ở Đà Nẵng đúng là "5 cha, 3 mẹ”"...