Chiến dịch Hồ Chí Minh chính thức mở màn

04/04/2015 - 211 lượt xem

Chiến dịch Hồ Chí Minh chính thức mở màn