Ngày 25/4/1975: Giải phóng đảo Sơn Ca

25/04/2015 - 230 lượt xem

Ngày 25-4-1975: Giải phóng đảo Sơn Ca Sau khi giải phóng đảo Song Tử Tây, Phân đội 1 (Đội 1, Đoàn Đặc công 126) ở lại chốt giữ đảo, các đơn vị còn lại quay về Đà Nẵng củng cố lực lư...