ÁNH SÁNG CÁCH MẠNG XHCN THÁNG MƯỜI NGA VĨ ĐẠI CHIẾU SÁNG MỌI THỜI ĐẠI

06/11/2016 - 329 lượt xem

ÁNH SÁNG CÁCH MẠNG XHCN THÁNG MƯỜI NGA VĨ ĐẠI CHIẾU SÁNG MỌI THỜI ĐẠI Nguyễn Đắc Tấn (PCT Hội Việt – Nga tỉnh Phú Yên) Đã 99 năm trôi qua, nhưng tiếng đại bác trên chiến hạm Rạng Đông mở đầu 10...