Đồi mối B46

08/02/2016 - 535 lượt xem

Cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước đã lùi xa. Nhưng những ký ức về những ngày gian khó, về cuộc chiến tranh vẫn còn mãi trong lòng những cựu chiến binh. Ban biên tập Trang thông tin Trườn...