Địa điểm xuất phát của đường day 559

22/02/2015 - 548 lượt xem

Ngày 19/5/1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký quyết định thành lập binh đoàn trường Sơn, gọi tắt là đoàn 559, có nhiệm vụ "xẻ dọc Trường Sơn" xây dựng đường vận tải chiến lược cho các chiến trường trên ...