Viện Khảo sát thiết kế 50 năm xây dựng và trưởng thành.

27/11/2015 - 494 lượt xem

Viện Khảo sát thiết kế Trường Sơn 50 năm xây dựng và trưởng thành Trích diễn văn của Trung tá Nguyễn Tuấn Anh-Viện trưởng đọc tại Lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống của Khảo sát Thiết kế Tr...