Nhớ về anh - Người chỉ huy Quân Giải phóng miền Nam

12/04/2015 - 539 lượt xem

Nhớ về anh - Người chỉ huy Quân Giải phóng miền Nam QĐND - Cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam chống Mỹ xâm lược là một thắng lợi vĩ đại trong lịch sử hào hùng của nước ta ở thế kỷ XX. Cuộc đấu ...