" Tình mẹ " Thơ dự thi"LBTS" của Nguyễn Tất Đình Vân - Thuận Thành, Bắc Ninh

09/09/2015 - 360 lượt xem

Thơ dự thi"Lục bát Trường Sơn" của Nguyễn Tất Đình Vân Cửu Yên, Ngũ Thái, Thuận Thành, Bắc Ninh TÌNH MẸ Cánh diều níu gió chiều quê Con cò nghiêng cánh bay về bờ tre Vẫn con sóng vỗ bờ đê ...