“Kong” thu về hơn 18 tỷ đồng tại Việt Nam chỉ sau một ngày công chiếu

12/03/2017 - 377 lượt xem

“Kong” thu về hơn 18 tỷ đồng tại Việt Nam chỉ sau một ngày công chiếu