Thơ dự thi LBTS của Đặng Thanh Nghị , Vũ Lăng - Tiền Hải - Thái Bình

23/08/2015 - 352 lượt xem

THƠ DỰ THI " LỤC BÁT TRƯỜNG SƠN " MẸ - CHA Mẹ Tiễn con suối tóc mẹ xanh Nhớ thương , chờ đợi quyện thành đắng cay Đón con tóc trắng như mây Lưng còng bóng mẹ đổ đầy nghĩa tran...