LBTS - Nguyễn Quang Thoa

17/04/2015 - 448 lượt xem

DỰ THI : LỤC BÁT TRƯỜNG SƠN Nguyễn Quang Thoa Khu Quế Sơn, Phường Khắc Niệm, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh. ĐT : 0163830.9865 02413.717.627 1- TRƯỜNG SƠN ĐÁNH MỸ Trường Sơn rừng núi bao la Viết nên...