" Vẫn là em Trường Sơn " Thơ dự thi " Lục bát Trường Sơn" của Đinh Thị Xuân Phương - Nghi Xuân Hà Tĩnh

15/08/2015 - 389 lượt xem

Thơ dự thi " Lục bát Trường Sơn" Vẫn là em Trường Sơn Em ngồi như đóa lay ơn Bên em là cả Trường Sơn quanh lều Bốn mùa mái dột cột xiêu Chợ Giang Đình nắng riêng lều em mưa. Ngổn ngang trăm...