LBDT: Trường Sơn ngày trở lại

10/07/2015 - 351 lượt xem

TRƯỜNG SƠN NGÀY TRỞ LẠI Hồ Bá Thâm Cửa Rừng ngày ấy đây rồi Phà Xuân Sơn chùm bom rơi. Vẫn tình! Phong Nha xa ấy hỡi mình Dốc Đồng Tiền vẫn rung rinh lá cành Một thời cháy mãi tuổi xanh Hang Tám Cô...