Giới thiệu "Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” tại kỳ họp Đại hội đồng UNESCO lần thứ 38

04/11/2015 - 351 lượt xem

Giới thiệu "Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” tại kỳ họp Đại hội đồng UNESCO lần thứ 38