Bài thơ gửi phi công Trần Quang Khải lấy nước mắt của triệu người

20/06/2016 - 375 lượt xem

Bài thơ gửi phi công Trần Quang Khải lấy nước mắt của triệu người