''Ký ức Trường Sơn'' - Thơ dự thi LBTS của tác giả Duy Lưu - Đạ tẻh - Lâm Đồng

01/08/2015 - 438 lượt xem

Bài dự thi “Lục bát Trường Sơn” KÝ ỨC TRƯỜNG SƠN Trường Sơn ngày ấy trong ta Vẫn vang vọng bản hùng ca một thời Mặt đất rung chuyển tả tơi Chất độc mù mịt núi, đồi Trường Sơn Giặc trời lồ...