Giới thiệu bài thơ " Đại tướng với Trường Sơn " Của ông Nguyễn Sơn Chung - Nguyên Bí thư huyện Ủy Hải Hậu tặng Hội TT Trường Sơn VN

11/08/2015 - 410 lượt xem

Ở tuổi 78 - Nguyên là Bí thư Huyện ủy. Khi còn công tác và cả khi nghỉ hưu ông luôn là tấm gương sáng … Ông rất quan tâm đến các đoàn thể chính trị và xã hội, trong đó bước đường phát triển của Hội T...