Thơ LBTS của CCB Vương Văn Kiểm - Nam Định

14/08/2015 - 434 lượt xem

THƠ DỰ THI "LỤC BÁT TRƯỜNG SƠN" Hận trào sóng bạc