Thơ Bài ca Trường Sơn của Nguyễn Thị Hồng Ngát

05/06/2015 - 495 lượt xem

NGUYỄN THỊ HỒNG NGÁT Bài ca Trường Sơn Em đánh ba hồi trống Em đánh bảy tiếng chiêng Thỉnh các anh về Trong nỗi nhớ Mấy chục năm đã qua - những người đồng đội cũ Vẫn nằm đây với dãy núi Trườn...