Tổ quốc- nguồn cảm hứng của những áng thơ hay

02/09/2016 - 548 lượt xem

Tổ quốc- nguồn cảm hứng của những áng thơ hay Nguồn:Báo Điện tử Tổ Quốc Có lẽ mạch cảm hứng trữ tình, tính sử thi hiển hách, lòng tự hào dân tộc làm khơi dậy, trào dâng mạch nguồn cảm xúc...