Sau thanh tra, Kiểm toán Nhà nước thu được bao nhiêu tiền cho ngân sách?

15/01/2018 - 647 lượt xem

32.000 tỷ đồng - đó là số tiền tăng thu và giảm chi cho ngân sách nhà nước...